Odstąpienie od umowy

Prawo do odstąpienia od umowy kupna produktów zakupionych w naszym sklepie www.beedesign.pl wynosi zgodnie z Ustawą o Prawach Konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku (Dz. U. poz. 827 z 24 czerwca 2014r.) 14 dni od daty ich otrzymania.

W tym celu należy w wyżej wymienionym terminie przesłać do nas na adres e-mail biuro@beedesign.pl lub listownie na adres Powstańców Śląskich 89d/171, 01-355 Warszawa oświadczenie o odstąpieniu od umowy, podając: imię, nazwisko, adres, nr telefonu, adres e-mail, datę odbioru zamówienia, nazwy i ilości zwracanego towaru oraz numer konta, na które mamy odesłać pieniądze.

Zwracany towar należy odesłać w ciągu 14 dni od daty odstąpienia od umowy na adres: BeeDesign Powstańców Śląskich 89d/171, 01-355 Warszawa.

Koszty zwrotu zakupionych w naszym sklepie produktów ponosi Kupujący. 

Po otrzymaniu zwróconych rzeczy niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni, odeślemy Państwu na wskazany numer konta wszystkie dokonane przez Państwo płatności w tym koszty dostawy.

Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. Towar zwracany nie może być używany, zniszczony, pozbawiony oryginalnych metek.

Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta. Więcej informacji patrz regulamin punkt 8.9