Okulizacja i jej zastosowania

okulizacja

Okulizacja i jej zastosowania

Rozmnażanie roślin może przyjmować zróżnicowane formy. Przykładowo w sadownictwie i szkółkarstwie popularną jego metodą jest okulizacja. Na czym ona polega i jakie korzyści wynikają z takiego właśnie sposobu pozyskiwania wartościowych drzew owocowych i ozdobnych?

Czym jest okulizacja?

okulizacja Skuteczna okulizacja polega na przeszczepieniu tak zwanego oczka, czyli pąka liściowego rośliny, pochodzącej ze szlachetnej odmiany, na przygotowane wcześniej pędy podkładki. W praktyce wymaga to umieszczenia oczka pod korą w taki sposób, by komórki jego tkanki twórczej stykały się z analogicznymi tkankami podkładki. Taka metoda szczepienia drzew uznawana jest powszechnie za najszybszą i jedną z najskuteczniejszych. Okulizacja wymaga przy tym stosunkowo niewielkiego nakładu pracy, świetnie sprawdza się więc w dużych gospodarstwach ogrodniczych oraz szkółkach, nastawionych na masową produkcję.

Okulizacja – jakie gatunki drzew mogą być szczepione w taki sposób?

Okulizacja jest stosowana zarówno w odniesieniu do drzew i krzewów ozdobnych, jak i owocowych. W przypadku tych ostatnich najczęściej używa się tej metody w celu uzyskania szlachetnych odmian:

  • wiśni,
  • śliw,
  • czereśni,
  • jabłoni.

Co ciekawe, okulizacja może być również wykorzystana do zaszczepienia kilku odmian danego gatunku na jednym drzewie – jest to rozwiązanie często stosowane w uprawie amatorskiej, daje bowiem niezwykle spektakularne efekty. Do uzyskania zróżnicowanych plonów nie jest też wówczas potrzebny duża powierzchnia ogrodu.